Hvad er forskellen på privat børnepasning og kommunal dagpleje?

Børnepasning er ikke kun et spørgsmål om at få børnene “parkeret”, mens mor og far er på arbejde. Det er også et spørgsmål om holdninger til opdragelse og kvalitet i pasningen.

Forskellen på kommunal dagpleje og privat børnepasning:
En privat børnepasser er godkendt under §78 og har ikke en fast løn. Lønnen aftales mellem forældre og børnepasser. Der er forskel på både prisen og reglerne i de forskellige dagplejehjem.

Du får tilskud af kommunen til privat børnepasning, hele 75% af det du betaler for pladsen, får du tilbage igen.
Dog kan du max få 5422,- kr. i tilskud (per måned) af Kerteminde kommune i 2017 Jfr. Dagtilbudslovens § 83, stk. 1

Forældre til 0-2 årige børn kan dog højst modtage 75 % af den dokumenterede pasningsudgift.  Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand.

Der betales i 12 måneder hos de private børnepassere.

Der gennemføres uventede opsyn (besøg) hos den private børnepasser, ligesom i den kommunale dagpleje. Der bliver holdt øje med, om børnene trives og udvikles som de skal og bør. Dagplejepædagogen kan også komme ud ved opstart af nyt barn, samt ved behov, til private dagplejere i Kerteminde kommune. Det betyder også, at hvis der er tvivlsspørgsmål, så har vi som private børnepasser, samme tråde at trække i som de kommunale dagplejere.

Den private børnepasser får ingenting af kommunen til pasning af børnene, alt er selvbetalt af børnepasseren, feks. barnevogne, højstole, legetøj, sikkerhedsudstyr som trappegitter, kurser osv.

Børnepasseren og forældre sparre sammen om hvad der skal ske i dagplejen. Om vi vil legestue, på tur eller andet, drøfter vi hen ad vejen. Jeg bestemmer selv åbne-lukketid ud fra hvad i forældre har af behov. Jeg må selv finde børn at passe, det hjælper kommunen ikke med.

Den private børnepasser er selv ansvarlig for at indkræve sin løn for pasning af dagplejebørn.
Kommunen blander sig ikke i pengesager mellem børnepasser og forældre. Ligesom de ikke blander sig i ferie osv.

Privat børnepasning er et tilbud, der kan sammensættes efter Jeres behov og ønsker for børnepasning, og giver nogle fordele som:

– Fleksible pasningstider-længere åbningstid ved akutte behov
– Samme voksne der passer, HELE året
– Trygt pasningsmiljø
– Mindre smitterisici i forhold til storinstitutioner og gæstepleje
– Mindre stress i en travl hverdag

Vi samarbejder om dagligdagen. Jeg er ikke bundet af et reglement (som i den kommunale dagpleje), men kan imødekomme forældrenes og børnenes behov.

Forældrene og jeg “vælger” hinanden, hvilket jeg synes meget positivt om, både for forældrene og mig selv.

 

Vigtigt!
Det skal påpeges at Privat Børnepasning ikke karakteriseres som dagpleje i dagtilbudslovens forstand. Dette skyldes at en privat børnepasser ikke skal leve op alle reglerne i dagtilbudslovens §21 stk.3. Man skal dog leve op til dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelser. Dagtilbudsloven forholder sig IKKE til hvorvidt man markedsføre sin børnepasning under navnet “Dagpleje”.