MIT MÅL

Jeg har store ambitioner og mål baseret på mine erfaringer og passion for børnepasning. Siden starten af sommeren 2017 har jeg været involveret i børnepasning i form af mit virke som dagplejemor og efterfølgende “børnepasser”. Det har været en fantastisk rejse, der har beriget mit hjerte på utallige måder. Min største drivkraft er at arbejde med børnenes udvikling og give dem de bedste betingelser for deres fremtidige færd.

Jeg stræber efter at skabe et berigende og stimulerende miljø, hvor børnene kan udforske deres kreativitet og læringsevner. Leg, musik, kunst og forskellige pædagogiske aktiviteter er nøgleelementer i min tilgang. Jeg ønsker at skabe en inkluderende atmosfære, hvor hvert barn føler sig trygt og elsket, og hvor deres individualitet og unikke evner kan blomstre.

Pædaogogisk Værdiggrundlag

Mit pædagogiske værdigrundlag er baseret på principperne om struktur, udeliv, økologiske måltider, kærlighed, samarbejde, inklusion og individuel støtte. Jeg stræber efter at skabe et berigende og stimulerende miljø, hvor børnene kan udvikle sig optimalt. Her er mit pædagogiske værdigrundlag:

  1. Struktur og hverdag: Jeg tilbyder en struktureret hverdag, hvor børnene får forudsigelighed og tryghed. Dette hjælper dem med at udvikle rutiner og føle sig sikre i deres omgivelser.
  2. Udeliv:  Jeg prioriterer udeliv og udendørsaktiviteter, da det giver børnene mulighed for at udforske naturen, styrke deres motoriske færdigheder og udvikle en forståelse for bæredygtighed og respekt for miljøet.
  3. Økologiske måltider: Jeg serverer økologiske måltider for at sikre børnenes sundhed og velvære. Jeg vægter en varieret kost, der opfylder deres ernæringsmæssige behov og introducerer dem til sunde madvaner.
  4. Kærlighed og omsorg: Jeg skaber et kærligt og omsorgsfuldt miljø, hvor hvert barn føler sig trygt og elsket. Jeg er opmærksomme på deres følelsesmæssige behov og støtter dem i deres individuelle udvikling.
  5. Tværfagligt samarbejde: Jeg prioriterer det tværfaglige samarbejde med børnehaven og andre dagplejere i vores by. Dette samarbejde giver børnene mulighed for at deltage i forskellige fællesaktiviteter og styrker deres sociale kompetencer.
  6. Inklusion og sammenhæng: Jeg skaber et sammenhængende læringsmiljø, der støtter børnenes udvikling og trivsel på tværs af “institutionerne”. Jeg værdsætter og respekterer forskellighed og inkluderer alle børn i vores aktiviteter.
  7. Kreativitet og læringsevner: Jeg fremmer børnenes kreativitet og læringsevner gennem leg, musik, kunst og forskellige pædagogiske aktiviteter. Jeg giver dem mulighed for at udforske deres interesser og udvikle deres individuelle talenter.
  8. Individuel opmærksomhed og støtte: Jeg tilbyder individuel opmærksomhed og støtte til hvert enkelt barns udvikling. Jeg anerkender, at hvert barn er unikt og har forskellige behov, og jeg tilpasser vores tilgang for at sikre, at de får den bedst mulige støtte.
  9. Tæt kommunikation med forældre: Jeg prioriterer tæt kommunikation med jer forældre.