PRISER

Jeres egenbetaling/priser for en plads ved Bakkens Dagpleje:

Ca. 2900 ,- kr. pr. mdr. inkl. alle måltider (økologisk)

Der ydes søskende tilskud som i kommunal pasning.
Dog ikke friplads tilskud.
De præcise detaljer omkring betalingen gennemgås til opstartsmødet.

Priser til Sammenligning